Integritetspolicy


 1. Allmänt

Vi på Mammas Recept vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

 1. Ansvar för personuppgifter

2.1 Beryl & Friends (Mammas Recept), med org. nr 8101090309 och postadress Stjärnorpsgatan 21, 591 36 Motala (i denna policy kallat ”Mammas Recept”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när Mammas Recept tillhandahåller och marknadsför produkter och tjänster samt vid övriga kontakter med Mammas Recept, såsom besök i vår webbutik eller serviceärenden via e-post. Som personuppgiftsansvarig är det Mammas Recept ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

 

 1. Dessa personuppgifter behandlar vi

Mammas Recept samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp och använder våra tjänster och att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster.

 

Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.

Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn, krypterat lösenord och när kontot registrerades.

Kundval avseende inställningar för marknadskommunikation och personliga erbjudanden.

Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter, orderdatum, pris, rabatt och köphistorik.

Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik.

Korrespondens och annan information om supportärenden såsom anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice.

Användargenererade data om din interaktion med Mammas Recept marknadskommunikation och webbplatser, såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem), platsinformation, klick- och besökshistorik som bland annat visar vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av och hur du interagerar med våra nyhetsbrev.

Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.

 1. Från dessa källor samlas personuppgifter in

4.1 Mammas Recept samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning, besöker Mammas Recepts hemsida, deltar i våra tävlingar, klickar på länkar i digital marknadskommunikation som vi har skickat till dig, är i kontakt med vår kundtjänst och när du på annat sätt har kontakt med Mammas Recept och lämnar uppgifter om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med Mammas Recept och för att Mammas Recept ska kunna tillhandahålla sina produkter och tjänster till dig.

 

4.2 Om du är innehavare av ett Mammas Recept kundkonto samlar Mammas Recept även in personuppgifter om dig vid registrering av kontot samt under tiden som du är kontoinnehavare, t.ex. din köphistorik, ditt beteende på Mammas Recepts webbplats, dina kundval att ta emot marknadskommunikation och vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att besöka vår webbutik samt läsa eller klicka på länkar i våra digitala utskick.

 

4.3 Utöver de uppgifter som Mammas Recept samlar in från dig kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part. Vi hämtar information från offentliga register via tredje parts tjänster för adressuppdatering, t.ex. Klarna, för att kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Vi hämtar uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, upplysningsföretag eller banker. Vi hämtar även information i marknadsföringssyfte från Google och sociala medier, t.ex. Facebook.

 

4.4 Mammas Recept samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder vår webbplats och därmed vilket innehåll du föredrar.

 

 1. Därför behandlar vi dina personuppgifter

Mammas Recept samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Dessa ändamål sätter de yttre ramarna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi ändamålen med vår behandling och ger exempel på vilka behandlingsaktiviteter som sker under respektive ändamål. Observera att vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera ändamål.

 

 1. a) Hantering av beställningar och köp

 

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig, skicka orderbekräftelse, hantera betalning för beställda produkter och varor samt bedöma vilka betalningssätt vi kan erbjuda dig (baserat på kontaktuppgifter, beställda varor, betalningshistorik och finansiell information), leverera beställningar, avisera om leverans samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter och tjänster.

 

Den insamling av uppgifter som vi gör för att kunna hantera dina beställningar och köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt Mammas Recepts köpvillkor. Om uppgifterna inte lämnas av dig kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen eller köpet.

 

 1. b) Tillhandahållande och hantering av Mammas Recept kundkonto

 

Personuppgifter behandlar vi för detta ändamål för att t.ex. ge dig behörighet att logga in på kontot, säkerställa din identitet, skapa dina personliga sidor, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, hantera dina inställningar för marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden, underlätta för dig att handla i vår webbutik genom förifyllda uppgifter och sparade digitala varukorgar, underlätta för dig att hantera ärenden och reklamationer samt göra det möjligt för dig att följa din order- och betalningshistorik.

 

 1. c) Skicka anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personlig upplevelse av vår webbutik till dig som har Mammas Recept kundkonto

 

Vi på Mammas Recept vill att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats och när vi kommunicerar med dig. Därför behandlar vi personuppgifter för detta ändamål så vi kan förbättra din användarupplevelse i syfte att skapa, erbjuda och lämna dig personligt anpassat innehåll i kommunikation och marknadsföring via post, e-post med individuella förmåner och erbjudanden, rekommendationer, inbjudningar till events och annan information som vi tror är relevant för dig samt påminna om övergivna digitala varukorgar. För att möjliggöra detta utförs analyser på de uppgifter som Mammas Recept samlar in såsom bostadsort, orderhistorik och användargenererade data.

 

 1. d) Skicka information om och marknadsföra produkter och tjänster

 

Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål för att per e-post informera dig om och marknadsföra de produkter, tjänster och erbjudanden som Mammas Recept säljer, visa rekommendationer, påminna om övergivna digitala varukorgar samt bjuda in till tävlingar.

 

 1. e) Hantera deltagande i tävlingar och andra marknadsföringsåtgärder

 

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar åtgärder för att t.ex. identifiera deltagare, kommunicera med deltagare i en tävling samt utse vinnare och förmedla vinster. Observera att information om att du har deltagit i tävlingar omfattas av kategorin användargenererade data som behandlas för andra ändamål.

 

 1. f) Hantering av ärenden som kommer in till Mammas Recepts kundtjänst

 

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar Mammas Recepts aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och kundtjänstärenden, besvara frågor som kommer in till kundtjänst via e-post, telefon eller digitala kanaler, rätta felaktiga uppgifter, ge teknisk support och vårda kundförhållandet.

 

 1. g) Fullgörande av rättsliga förpliktelser som krävs av Mammas Recept

 

Personuppgifter behandlas för detta ändamål för att Mammas Recept ska kunna uppfylla krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Exempel på sådana krav är produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information om produktlarm och produktåterkallelser (t ex vid en defekt eller hälsovådlig produkt) och skyldigheter att spara viss information enligt bokföringslagen som kan hänföras till en enskild individ. Om uppgifterna som Mammas Recept samlar in inom ramen för detta ändamål inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen, köpet eller den aktivitet som ger upphov till våra rättsliga förpliktelser.

 

 1. h) Förhindrande av missbruk samt förhindrande, förebyggande och utredande av brott inom ramen för vår verksamhet

 

Behandling av personuppgifter för detta ändamål sker bland annat för att förhindra missbruk av Mammas Recept kundkonto samt förebygga och utreda misstanke om stöld och bedrägeri. När du vill betala för varor på faktura genomför vi därför en bedrägerikontroll där vi analyserar vilka produkter du vill köpa, leveransadress, värdet av produkterna, m.m. Vi flaggar handlingsmönster som ofta förekommer i samband med bedrägerier och därefter genomförs en manuell prövning för att undersöka risken att det kan vara fråga om ett bedrägeriförsök. Misstänkta brott och försök till brott kan komma att polisanmälas.

 

 1. i) Utvärdering, utveckling och förbättring av Mammas Recept tjänster, produkter och system för våra kunder generellt

 

Behandling av personuppgifter av detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat göra vår webbutik och andra tjänster mer användarvänliga, utveckla eller lyfta fram digitala funktioner, förbättra vårt kunderbjudande (t.ex. utveckling av tjänster och produkter), ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. för att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser), utveckla och förbättra företagets sortiment och resurseffektivitet samt förbättra vårt IT-system för att höja säkerheten, ta fram statistik för marknads- och kundanalyser samt affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till beställningar och köp, automatiskt arkivera beteenden som senare kan behöva granskas av säkerhetsskäl och ge kunder möjlighet att påverka det sortiment som Mammas Recept tillhandahåller. För att kunna uppfylla detta ändamål utför Mammas Recept generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende bland annat klick- och besöksbeteenden, enhetsinformation, orderhistorik, betalningshistorik, geografisk ort och enskilda kunders feedback.

 

 1. Legala grunder för vår behandling av dina personuppgifter

För att Mammas Recept ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifternas behandlas för. De lagliga grunderna som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.

 

 1. a) Rättsliga förpliktelser

 

Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av Mammas Recept, exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

 

 1. b) Avtalsförpliktelser

 

Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. För dig som är innehavare av ett Mammas Recept kundkonto har du, genom att acceptera Villkoren för Mammas Recept kundkonto, ingått ett avtal med Mammas Recept som sätter ramarna för vilken behandling av dina personuppgifter som kan ske för att tillhandahålla, hantera och administrera våra tjänster som är kopplade till kontot, t.ex. analys av dina personliga egenskaper för att ge dig personligt anpassade förmåner och erbjudanden. Vid beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt Mammas Recept köpvillkor. Då kan det t.ex. vara nödvändigt att Mammas Recept registrerar dina kontaktuppgifter så vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera produkten eller tjänsten samt att vi gör en kreditupplysning om du väljer faktura som betalningssätt så vi kan säkerställa din betalningsförmåga.

 

 1. c) Berättigade intressen

 

Denna grund innebär att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att Mammas Recept bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade. På denna grund behandlar vi bland annat dina personuppgifter för att förhindra missbruk av Mammas Recept kundkonto samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet. Om vi bedömer att brott eller försök till brott har begåtts och vi gör en polisanmälan kommer Mammas Recept även fortsätta att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

 

 1. Så här länge sparar vi dina personuppgifter

7.1 Mammas Recept kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan Mammas Recept komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist eller om en anmälan om brott har lämnats in till Polismyndigheten. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

 

7.2 Mammas Recept sparar personuppgifter kopplade till ditt Mammas Recept kundkonto så länge du är aktiv genom att interagera med Mammas Recept på olika sätt. Om du har varit inaktiv under en viss period kommer kontot automatiskt att avslutas och de personuppgifter som vi har samlat in och behandlat för att tillhandahålla Mammas Recept kundkontot och tjänsterna kopplade till kontoinnehavet raderas.

 1. Dessa delar vi dina personuppgifter med

8.1 Mammas Recept kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra erbjudanden, produkter och tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden till Mammas Recept, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund såsom betalningsleverantörer.

 

8.2 Mammas Recept kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att Mammas Recept ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

 

8.3 Beroende på vilka kontakter du har haft med Mammas Recept, t.ex. om du är innehavare av ett Mammas Recept kundkonto eller mottar marknadskommunikation, kan Mammas Recept lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

 

Företag som tillhandahåller information från folkbokföringen eller andra offentliga register för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så vi kan hantera dina beställningar och köp samt ditt Mammas Recept kundkonto och tjänsterna kopplade till ditt kontoinnehav. De uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter baserat på våra avtalsförpliktelser till dig som laglig grund.

Analys- och marknadsföringsföretag som tillhandahåller tjänster såsom automatiserade marknadsföringsverktyg, analyser, kommunikation, print och distribution. Dessa mottagare hjälper Mammas Recept med att analysera dina uppgifter samt att informera om och marknadsföra de produkter och tjänster som Mammas Recept säljer. De uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, kontoinformation, kundval, orderuppgifter och användargenererade data baserat på berättigat intresse samt våra avtalsförpliktelser till dig som innehavare av Mammas Recept kundkonto som lagliga grunder.

Statliga myndigheter, såsom Polismyndigheten eller Skatteverket, som vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till enligt lag eller myndighetsbeslut eller som vi lämnar ut personuppgifter till pga. misstanke om brott eller försök till brott. De kategorier av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, kontoinformation, orderinformation, betalningsuppgifter och användargenererade data baserat på rättslig förpliktelse som åligger Mammas Recept eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

8.4 Om du har lägger en beställning eller genomför köp från Mammas Recept kan vi dessutom lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hantering av dina beställningar och köp baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund:

 

Leverantörer, tillverkare, distributörer och underleverantörer av produkter och tjänster som Mammas Recept säljer som bland annat tillhandahåller produkterna och tjänsterna samt hjälper oss med supporttjänster såsom underhåll, reparation och kassering av returnerade produkter. Uppgifterna som lämnas är kontaktuppgifter och orderinformation.

Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig. Vi lämnar ut kontaktuppgifter och orderinformation till dessa mottagare.

Försäkringsgivare som tillhandahåller försäkringar för vissa av våra produkter och tjänster. Uppgifterna som lämnas ut när du valt att teckna en försäkring är kontaktuppgifter och orderinformation.

Samarbetspartners och leverantörer av betalningslösningar, t.ex. kortinlösande företag, banker, kreditinstitut och andra finansiella aktörer, som ser till att du kan genomföra betalningar och erbjuder dig olika finansieringslösningar. Uppgifterna som lämnas ut är kontaktuppgifter och betalningsuppgifter.

Företag som tillhandahåller finansiella tjänster såsom reskontra och inkassoverksamhet som säkerställer att Mammas Recept får betalt för levererade produkter och tjänster inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. De av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, orderinformation och betalningsuppgifter.

8.5 Mammas Recept kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

 

 1. Lagring av dina personuppgifter

Mammas Recept kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Men vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om vi behöver dela dina uppgifter med Mammas Recept leverantörer eller samarbetspartners som finns utanför eller lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer Mammas Recept att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller, om överföring sker till USA, genom att mottagaren certifierat sig att följa principerna i Privacy Shield.

 

 1. Dina rättigheter som registrerad kund

10.1 Mammas Recept ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna policy.

 

 1. a) Rätt till tillgång till dina personuppgifter

 

Vi på Mammas Recept vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den behandling som vi gör om dig har du rätt att begära att få information om behandlingen, inklusive en kopia av dina personuppgifter som är under behandling, ett s.k. registerutdrag. Detta omfattar information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen. Observera att vid en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person och vilka uppgifter du vill ta del av. Registerutdraget är kostnadsfritt men vid upprepade förfrågningar har Mammas Recept rätt att ta ut en administrativ avgift om 100 kr.

 

 1. b) Rätt till rättelse av dina personuppgifter

 

Mammas Recept är måna om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, t.ex. om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer. På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

 

 1. c) Rätt till radering av dina personuppgifter

 

Vi respekterar att de personuppgifter som vi behandlar om dig är lånade från dig. Du har därför rätt att begära att Mammas Recept tar bort dina personuppgifter när uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Mammas Recept omfattas av, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller när du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som Mammas Recept har gjort och det saknas berättigat intresse för Mammas Recept eller tredje part som väger tyngre (se nedan avsnitt f) för information om rätten att invända). Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex. om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som legal grund (såsom enligt krav i bokföringslagen) eller om uppgifterna är nödvändiga för att Mammas Recept ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

 1. d) Rätt till dataportabilitet

 

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt omfattar dock bara uppgifter som du själv har lämnat till Mammas Recept och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelse gentemot dig som laglig grund.

 

 1. e) Rätt till begränsning av behandling

 

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa ändamål. Du kan t.ex. begära begränsning av felaktiga uppgifter när du har begärt rättelse. Under tiden som Mammas Recept utreder uppgifternas korrekthet kommer behandlingen av dem att begränsas.

 

 1. f) Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

 

När Mammas Recept behandlar dina personuppgifter baserat på intresseavvägning av berättigat intresse som legal grund eller för direktmarknadsföring har du har rätt invända mot vår behandling. Invändning mot Mammas Recepts intresseavvägning kan göras när du har personliga skäl som rör situationen. Vid sådan invändning bedömer Mammas Recept om vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre ditt intresse att skydda din integritet. Om så är fallet får Mammas Recept fortsätta att behandla dina personuppgifter trots att du har motsatt dig behandlingen. Invändning mot direktmarknadsföring och analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål kan du göra utan att uppge några skäl. Detta styr du själv över genom inställningarna på Mina sidor där du väljer om du vill ta emot marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden. Dessutom ges du möjlighet att invända mot marknadsföring vid varje enskilt digitalt utskick. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet samt alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder såsom att skicka nyhetsbrev och erbjudanden. Om du endast invänder mot personligt anpassade erbjudanden kommer marknadskommunikationen till dig att vara generell, då vi har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig om vi inte får analysera dina personliga egenskaper.

 

10.2 Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

 

 1. Så här skyddar vi dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Mammas Recept har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda på Mammas Recept  som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.

 

 1. Ändringar av vår integritetspolicy

12.1 Den senast uppdaterade versionen av Mammas Recept integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

 

12.2 Mammas Recept har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på Mammas Recepts webbplats. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avsluta ditt Mammas Recept kundkonto genom att kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.

 

 1. Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.

 

Är du konsument? Vänligen kontakta kundservice på e-post till hej@mammasrecept.se

Representerar du ett företag? Vänligen kontakta kundservice på e-post till hej@mammasrecept.se